Självskadeärr och skärskador

Självförvållade skärskador

De skärskador vi behandlar är oftast de som är självförvållade. Det betyder att det är patienten själv som åstadkommit dem. Man har skurit sig själv. Den vanligaste platsen är då på handlederna, på insidan av underarmarna. Flest skador ser vi på vänster kroppshalva, vänster handled (för de som är högerhänta). För vänsterhänta ser man skärskadan på höger handled. Ibland finns skärskador på båda underarmarna.

Hur ser skärskadan ut?

Som regel är det inte bara en skada utan oftast flera stycken mer eller mindre parallella. Självförvållande skärskador på underarmarna är oftast inte djupa utan mycket ytligt belägna i huden. De har också sällan behövts sys. Det man ser är då de många tvärgående ärren på insidan underarmarna utan märken efter stygn (futurer). Det vanligaste föremålet som har använts är vassa knivar eller glasskärvor. Det som kännetecknar en skärskada är såret är längre än det är djupt  och att skadan har en skarp kant.

Vem gör detta och varför?

Dessa skärskador är allt mer vanligt förekommande hos unga individer och då ofta yngre flickor. De utförs som självmordsförsök eller snarare oftast som ett ”rop på hjälp”. Många gånger kan patienten ha tillfogat sig själv dessa skador inte bara vid ett tillfälle utan vid flera tillfällen. De som verkligen vill begå självmord använder inte denna metod då det är för smärtsamt.

Det är vanligt att man ångrar sig

Det är dessa ärrbildningar som våra patienter lider av. Man kanske tillfogade sig själv skadan för många år sedan och ångrar sig nu bittert, och tror man måste leva med dessa ärr för resen av livet. Det går inte att ha kortärmade kläder utan att ärren syns. Man vill inte visa sina armar, många gånger inte ens för sina föräldrar eller syskon. Hela ens liv byygs upp runt dessa ärr, hur skyla dem? Inte vara med på gymnastiken eller andra aktiviteter. Även om ärren tillkom för många år sedan så känner flera av våra patienter “skam” eller “skuld” långt efteråt.

Ärrbildningen

Som regel har dessa skärskador efterlämnat inte bara ett ärr utan oftast flera stycken mer eller mindre parallella ärrbildningar. Det man ser är då de många tvärgående ärren på insidan underarmarna. Det brukar vara talrika vita streck ofta på en stor del av hela underarmen eller underarmarna.

Vad kan vi hjälpa till med?

Nu behöver Du inte ha dina ärr lika synliga längre. Det finns äntligen en dokumenterad och FDA godkänd (se faktaruta) lasermetod – Fractionallaser, för att effektivt reducera eller ta bort dessa ärr.

FDA godkänd metod innebär att den både har dokumenterat resultat på behandlingen, dvs man reducerar eller tar helt bort Dina ärr, samt att metoden inte är farlig, dvs den är inte cancerbildande eller liknande. Vi använder endast godkända, säkra metoder på kliniken, allt för din säkerhet.

Hur fungerar det?

Laserljuset åstadkommer en nybildning av hud genom att den gör små mikroskopiska punkter där det nybildas hud som inte är ärrig.

Gör behandlingen ont?

Det känns som varma stick i huden. Vi behandlar en yta som är lika stor som en tumnagel åt gången sedan flyttar vi laserprismat till nästa punkt. Det hettar till i huden vid varje laserpuls, men de allra flesta upplever ingen smärta.

Blir huden sårig?

Efteråt kan huden bli lite upphöjd och lätt rosafärgad i ett par dagar men inget riktigt sår. Inget förband eller plåster behövs men du kan om du önskar ha ett lätt förband över det behandlade stället. Du kan fjälla eller liksom “ömsa skinn” efter ett par dagar där vi behandlat. Det beror på att det är ny hud som bildas och som stöter bort den gamla.

Försvinner mina ärr helt?

Laserljuset reducerar Dina ärr. En del ärr försvinner helt utan att man ens sett var de suttit, vissa är försvinner nästan helt, man kan bara ana en lätt kontur över var de funnits. Andra ärr reducerar vi till mycket stor del. Exakt vilket resultat vi kan åstadkomma på just Dig kan vi omöjligen garantera i förväg. Ärr är så olika mellan olika personer så vi kan inte veta hur just den ena eller andra patienten s resultat blir. Dessutom kan det vara skillnad i resultat på samma person mellan olika ärr. Det kan beror på att vissa ärr är djupare än andra eller fakorer som vi inte känner till.

Hur många behandlingar behövs?

Antalet behandlingar kan också variera mellan olika personer. Tre behandlingar är det vanligaste, men vissa blir betydligt förbättrade på en gång. Hos andra kan vi behöva göra sex behandlingar eller mer för att uppnå samma resultat.