Pigmenteringar

Vad är en pigmentförändring?

En pigmentförändring är en brun, ljus eller mörkbrun hudförändring som består av mer eller mindre rikligt av melanocyter (det är de som ger den bruna färgen). Ju rikligare ju brunare färg. De kan även variera i storlek från små fräknar till större områden (melasma).
En pigmentförändring kan även komma i samband med en sårläkning, men då är det oftast kärlrika fibroblaster (läkningsceller) som ger den rosa bruna färgen.

Olika stora

Det finns pigmentförändringar av olika storlek alltifrån små millimeter stora prickar till större områden, som kan vara både regelbundna och oregelbundna.

Olika djupt belägna i huden

Fräknar ligger oftast mycket ytligt och är därför betydligt lättare att ta bort än mer djupliggande melasma. En mycket vanlig typ av pigmentering är den som ofta mer eller mindre förekommer i decolletaget och som effektivt kan tas bort med några upprepade behandlingar med IPL (intensiv pulsat ljus).

Hudtyp

Vilken sorts hudtyp du har avgör till stor utsträckning vilken sorts pigmentförändringar du får. På ljusare hud är fräknar betydligt vanligare än melasma, som å sin sida är vanligare på lite mörkare hudtyp.

Solning

Solen har en avgörande betydelse för utveckling av fräknar och melasma. Även om man tar bort dessa pigmenteringar och fortsätter att sola så kommer de att återkomma. Solskyddsfaktor och återhållsamhet i solen är avgörande för att ha ett fortsatt gott resultat.

Olika typer av pigmentförändringar

Pigmentförändringar kan vara av många olka typer exempelvis:

Fräknar
Lentigo, finns olika typer, en sort är solfläckar
Cafe au lait
Melasma
Seborrroisk keratos (hudvårta)
Leverfläck och födelsemärken

Leverfläckar och födelsemärken

Ligger ofta i djupare i hudlagret, betydligt djupare än fräknar och lentigo. De kan i sällsynta fall utvecklas till hudcancer, så kallat malignt melanom och bör därför, om man misstänker detta, alltid skäras bort och skickas på mikroskopisk analys, sk PAD analys.

Behandlar man alla pigmentförändringar på samma sätt?

Nej, det avgörande för hur man behandlar en pigmentförändring beror på hur djupt denna ligger. Man talar om epidermala, dermala eller mixade förändringar. Epidermala förändringar är lättare att ta bort än dermala förändringar. Dessutom kan man definiera pigmentförändringar beroende om pigmentet finns i eller utanför cellerna, intra eller extracellulärt.

Handryggar

Pigmentfläckar på handryggarna kan också tas bort.

Hur skall man veta vilken typ av förändring det är?

Det är först genom besöket på kliniken som vi kan avgöra vilken sorts förändring det är och utifrån det föreslå vilken metod man bör använda i första hand för att ta bort dina pigmentförändringar.

Testbehandling

Många gånger rekommenderar vi en testbehandling först för att se om din pigmentfläck svarar på behandling.

Vilken behandling är bäst

Det går inte att avgöra utan att vi har gjort en bedömning av din hudförändring på kliniken. Vi har flera olika laserbehandlingar att välja på beroende på vilken sorts förändring det är.

Fräknar och lentigo

Små fräknefläckar och små lentigoförädringar, ljusa pigmenteringar har Du oftast många av, och de behandlas med goda resultat med IPL och sk skinrejuvention.

Ljuset tas upp av pigmentet i huden som först blir mörkare och sedan ”fjällar” hudförändringarna bort inom loppet av någon/några veckor.

Skinrejuvenation upprepas vanligen ett par gånger med några veckors mellanrum och man kan se hur pigmenteringarna successivt tappar färgen och bleknar. Initialt någon dag direkt efer behandlingen kan de mörkna innan de försvinner.

Större lentigofläckar och solfläckar, ofta enstaka fläckar som sitter på starkt solexponerade ställen som tinningar och sidan på kinderna. De som är större än en till en centimeter, är oftast också lite tjockare än omgivande hud och så kan man ofta känna en viss skrovlighet på detta område. De är mer vanligt förekommande när man åldras och har utsatts för sol. Kan vara lite förtjockade och försvinner inte med IPL eller behandling med skinrejuvenation. Däremot så tar vi med effekt endast en behandling bort de med ultrapulslaser och koldioxidlaser.

Du får du en skorpa i en vecka och en rodnad i upp till tre veckor. Under dessa veckor bör du undvika att sola just dessa behandlade ställen och kan stryka på stark solskyddsfaktor med en liten tops just på dessa områden. Lentigo är inget som kan utvecklas till malignt melanom och är alltså medicinskt sett helt ofarliga.

Räcker en behandling?

Vissa pigmentförändringar går bra att ta bort på en behandling och det gäller de som vi tar bort med Ultrapulslaser och koldioxidlaser. Många pigmentförändringar kräver dock flera behandlingar för att successivt försvinna. Alla pigmentfläckar försvinner inte heller helt utan bleknar bort i olika utsträckning. Vi kan aldrig i förväg garantera vare sig antalet behandlingar eller ett visst slutresultat.

Melasma

Melasma är en utbredd pigmentering i stora delar av ansiktet, ofta på överläppen och panna, och oftast nästan som ett kartliknande utseende. Melasma kan komma efter att man solat och ätit p-piller, men även genetiska ärftliga orsaker finns.

Melasma kan vara mycket svårt att behandla. Ytliga metoder såsom micordermabrasio och kemisk peel har oftast mycket liten effekt på melasma. IPL och skinrejuvenation ger oftast heller ingen effekt på melasma och kan tom i vissa lägen förvärra denna. När det gäller laserbehandling finns det endast en sorts laser som har dokumenterat goda resultat på melasma och det är Fractionallaser. Den fungerar genom att gå mycket djupt på mikroskopiska punkter och lämnar intakt hud dessemellan så att ny hud med mindre pigmentring bildas.

Koldioxidlaser kan vara effektiv på lentigo som är ytligt men försämrar oftast bra melasma utan att avlägsna denna. Fractionallaser är FDA godkänd för behandling av melasma vilket innebär att den ger vetenskapligt bevisad effekt med synliga resultat.

Melasma har dock en tendens att recidivera, dvs återkomma, så fort huden utsätts för sol igen. Så därför rekommenderar vi starkt att Du är återhållsam med sol och använder solskydddsfaktor när vi effektivt har behandlat din melasma.

En del mycket djupverkande kemiska peeler (mycket starka och frätande, får endast användas av specialutbildade läkare) kan bleka melasma, men man får upprepa behandlingarna regelbundet och absolut inte utsätta huden för sol. Dessa peeler är inget man använder i Sverige på salonger idag. Det receptbelagda läkemedlet Hydroquinone kan också förbättra melasma. Men strikt avhållsamhet från sol är då helt nödvändigt.

Vi rekommenderar våra patienter med melasma i första hand behandling med Fractionallaser som har dokumenterad goda resultat.

Se film om behandling av pigment och melasma