Påsar under ögonen

Påsar under ögonen beror antingen på en fettansamling under ögonen eller att huden förslappats. Vi avlägsnar fettansamlingen med laser inifrån vilket gör att det inte blir några synliga snitt. Tack vare att vi använder laser så får man minimal svullnad efter ingreppet och vanligen inga blåmärken. Beror påsarna på förslappad hud så stramar vi upp denna med laser utifrån.

Vad innebär påsar under ögonen?

Påsar under ögonen beror antingen på en fettansamling under ögonen eller att huden förslappats, ibland ser man även en kombination av slapp hud och ökad fettansamling.

Inga synliga snitt

Fettansamlingen avlägsnar vi med laser inifrån vilket gör att det inte blir några synliga snitt. Tack vare att vi använder laser så får man minimal svullnad efter ingreppet och vanligen inga blåmärken.

Hur går behandlingen till?

Vi gör en liten öppning på insidan av det undre ögonlocket. Öppningen görs på insidan, så inget blir synligt utifrån. Genom denna lilla öppning tas fettansamlingen fram för att sedan brännas av med laserljuset. Den lilla öppningen läker av sig själv och behöver inte sys. Inget synligt ärr finns på utsidan och Du kan sola efteråt.

Vad är fördelen med laser?

Tack vare att den nya lasertekniken utvecklats med ultrapulslaser så får man bättre resultat och snabbare läkningsförlopp än tidigare. Ultrapulslasern  drar ihop blodkärlen och det är mycket sällsynt med någon blödning efter ingreppet och man får vanligtvis inga blåmärken efter ingreppet. Detta resulterar också i att svullnaden blir minimal.

Snabbt läkningsförlopp

Efter behandlingen är man lite svullen ungefär lika mycket som före ingreppet. Den lilla svullnaden lägger sig på några dagar. Man bör dock undvika starkare fysisk kroppsansträngning de första veckorna efter behandlingen. På grund av denna ringa risk för blödning och svullnad får man en betydligt snabbare läkning än efter konventionell kirurgi med skalpell.

Hur ser jag ut efter behandlingen?

Redan när Du lämnar mottagningen ser Du att Dina påsar är borta. Du kan ha en viss svullnad efter ingreppet och bedövningen, som går ner under den första veckan. Redan efter ett par dagar kan de flesta återgå till sitt arbete utan att ingreppet syns. Man bör dock undvika starkare fysisk kroppsansträngning de första veckorna efter behandlingen.

Resultatet

Det är dock för tidigt att redan efter en vecka bedöma resultatet efter operationen, även om du redan då kan se en märkbar förändring. Det tar ett par månader innan man ser slutresultatet.

Har du också smårynkor och förslappad hud under ögonen?

Har du små fina rynkor runt ögonen och en svullnad som ibland kan vara mer eller mindre, eller märker att huden blir allt mer slapp så kan man reducera detta med ultrapulslaser. Man lyfter då bort rynkorna med ultrapulslaser och får dessutom en uppstramningseffekt.

Vid hudslipning behandlar man hudpartiet under och runt ögonen, detta gör att läkningsfasen är lite längre och man får räkna med att det tar ca en vecka innan huden läkt helt. Man kan dock sätta på make-up och döja denna rodnad. Fortfarande kan dock huden vara rodnad upp till några veckor eller månader efter ingreppet och synas utan make-up men effektivt döljas med make-up. Denna rodnad bleknar dock alltid även om det kan dröja lite olika länge hos olika personer. Man bör dock alltid unvika solen de första månaderna efter ingreppet.

Försvinner också mörka ringar under ögonen?

Mörka ringar eller att du är mörk under ögonen kan bero på en skugglinje från dina påsar under ögonen dessa mörka ringar försvinner eller syns mindre. Mörka ringar under ögonen kan också ha andra orsaker som inte blir hjälpta av att ta bort påsar under ögonen.

Se film om behandling av påsar under ögonen