Laser hudförändringar

Många typer av hudförändringar

Det finns många olika typer av hudförändringar. Rent medicinskt brukar man dela in dem i godartade (de som inte kan bli hudcancer) dels i elaktartade (de som har risk att utvecklas till hudcancer eller redan blivit hudcancer).

Vilka går att ta bort med laser?

De hudförändringar som lämpar sig att ta bort med laser är endast de som inte alls kan bli farliga (dvs de godartade) hudförändringarna.

Seborroisk keratos

Detta är en hudförändring som kan vara ganska lika ett födelsemärke, men som till skillnad från denna aldrig kan bli cancer. De sitter över hela kroppen, är ofta skrovliga på ytan och missprydande. Dessa kan man med fördel ta bort med laser efter det så inte alls blöder vid behandlingen. Dessa hudförändringar har en tendens att bl fler och fler ju äldre man blir och kallas därför ofta “kärringvårtor”.

Lentigo

Även denna hudförändring kan vara ganska lika ett födelsemärke. Det är en ytlig hudpigmentering som ofta stimuleras av solen och sitter ofta på solbelysta ställen i ansiktet såsom tinningarna. Men kan finnas över hela kroppen. De är oftast släta på ytan och kan vara lite ojämna i formen. Kan ofta också benämnas “cafe au lait” fläck.

Dessa lyfts enkelt bort med laser utan att efterlämna ärr eftersom de sitter så ytligt kan man med fördel ta bort med laser efter det så ine alls blöder vid behandlingen. Dessa hudförändringar har en tendens att bli fler och fler ju äldre man blir och kallas därför ofta “kärringvårtor”.

Fräknar

Dessa är en sorts form av lentigo som sitter ytligt på hudytan och kan tas bort med laser.

Fibrom

Fibrom som är en bindvävsknuta är en vanlig och ofta missprydande hudförändring. Den är mycket vanlig och speciellt i ansiktet. Kan dock finnas på hela kroppen. Kännetecknas av att den är hudfärgad och sticker upp på hudytan. Kan ibland ha ett litet hårstrå i sig och kallas då ofta för skäggvårta, speciellt om den sitter i ansiktet. Kan även kallas “skintags” dvs hudflik och sitter då ofta i armhålor, nacke och på överkroppen. Lämpar sig utmärkt att ta bort med laser. Vi förångar då bort denna jäms med hudytan.

I ansiktet är laser klart att föredra framför att skära bort ett fibrom som då alltid lämnar ett ärr efter sig. När vi har tagit bort ett fibrom med laser i ansktet så syns det oftast inte ens var den suttit. Denna typ av hudförändring kallas ofta vårta eller skäggvårta speciellt om den har ett hårstrå i sig.

Vi vill dock aldrig när vi tar bort den göra en grop vid behandligen. Ibland kan fibromet sitta även underhudytan som typ ett isberg, som finns även på djupet. Det kan därför behövas att göra en justeringsbehandling efter ca 2 månader. Denna justering bör inte ske innan dess eftersom man inte bör göra en ny laserbehandling för tätt inpå den första.

Fibrom är en hudförändring som är ovanlig före 30 års ålder. När man tagit bort ett fibrom i ansiktet så syns det oftast inte var den suttit, men på kroppen kan man flera månader efteråt ana ett ljusare märke.

Hemangiom

Detta är en blodkärlsknuta (kärlknuta eller smultronmärke) som är mest vanlig på kroppen samt på läpparna. De är ljusröda eller mörkröda till färgen och sticker ofta upp över hudytan. De på läpparna sitter vanligen djupare och är som regel större än de hemangiom vi har på kroppen. De utvecklas inte till hudcancer. Utmärkta att ta bort med laser, i synnerhet de som sitter på läpparna. Ofta ser man efer en laserbehandling inte ens var hemagiomet suttit. På kroppen är de vanliga på överkroppen och kan var många till antalet. Storleksmässigt är de oftast ett par millimeter stora.

Histiocytom

Detta är en knuta som kan vara lite brunfärgad och kännas ganska hård. Den är mest vanlig på kroppen och då i synnerhet på benen. Det är inte helt ovanligt att den kan klia ganska ejält ibland. Brukar inte vara många till antalet utan en eller eventuellt två eller tre som mest.

En vanlig orsak till denna anses vara ett insektsbett som kroppen reagerat med en ärrbildning emot och då har denna  missfärgade knuta utvecklats. Den sitter vanligen mer på djupet äm ovan hudytan. Är inte alls bra att ta bort med laser utan bör skäras bort om man överhuvudtaget vill ha bort denna. Risken när man skär är att det alltid bildas ett ärr och det kan ofta bli kosmetiskt fult speciellt på armar och ben där huden är stram.

Pigmenterade hudförändringar

Är ett samlingsnamn för alla hudförändringar som är mer eller mindre brunfärgade. Hit hör alltså alla typer av leverfläckar och födelsemärken, men även lentigo, seborroisk keratos och vissa histiocytom.

Melasma

Är en pigmentard hudförändring som med de senaste nya lasertekniken, Fractional-laser effektivt kan behandlas. Lär mer om melasma

Hur kan jag avgöra att en hudförändring går att ta bort med laser?

Det kan Du som patient inte avgöra själv, utan det är endast läkarens bedömning som kan säkerställa vad för sorts hudförändring Du har. Det finns vissa kriterier som gör att man kan bedöma en hudförändring som en godartad hudförändring som går att ta bort med laser. Hit räknas om hudförändringen sticker upp ovan hudytan, om den är ofärgad eller hudfärgad, jämn i färg och form, sitter på ett litet skaft eller är skrovlig på hudytan.

Det är bara läkaren i samband med konsultationen som kan avgöra om just Din hudförändring är en leverfläck eller ett födelsemärke som har risk för att bli hudcancer eller om den tillhör någon annan typ av hudförändring som kan tas bort med laser.

Olika typer av lasermaskiner

Olika typer av lasermaskiner används för olika typer av hudförändringar. Nedan är de vanligaste lasermaskiner vi använder för hudförändringar.

Koldioxidlaser

Kallas även CO2-laser. Är uppkallad efter koldioxidgasen som används för att ge ett ljus på en våglängd av 10600 nm. Detta ljus karakteriseras av att det dels är osynligt för ögat dels skär bort och förångar bort vävnad. Vävnaden går bokstavligt talat upp i rök. Det blidas också rök vid behandlingen varför man måste ansvända utsug för röken.

Eftersom ljuset inte syns för blotta ögat så använder man ett riktljus som är rött, dvs en liten röd ljusstråle (helium-neon, samma ljus som i laserpointer) ljus talar om för din läkare var ljusstrålen hamnar. Det här ljuset kan vara mycket starkt och kan användas inom industrin för att skära i exempelvis stål.

Vi använder dock inte lika starka inställningar. Men såväl din läkare som Du måste använda skyddsglasögon vid behandlingen. Denna lasertyp använder vi när vi vill förånga och skära bort hudförändringar typ fibrom, skintags men även seborrosisk keratos. Vissa lentiogo förändringar är dessutom utmärkta att ta bort med koldioxidlaser.

YAGlaser

Denna lasertyp använder YAG som medium för att ta få fram ljusstrålen som har en våglängd på 1064 nm, alltså betydligt kortare än koldioxidlasern. Detta ljus kan inte skära i hudytan istället arbetar den på djupet. Verkningsmekanismen består i att den värmen upp valda delar av av huden.

Det som värms upp är framförallt det som är mörkt eller mörkrött. Hit hör blodnystan och blodkärl, som vid hemangiom (blodkärlsknutor). Men även tatueringar innehåller ju mörkt pigment. Det finns dock YAG laser av två olika typer dels longpulsad det kortpulsad (Qswitch).

Den första, den långpulsade använder vi för hemangiomen och den kortpulsade för tatueringar. Skulle man använda den långpulsade för att ta bort tatueringar skulle man riskera vävnadsskada och ärrbildning. Däremot kan man använda den kortpulsade Qswitch TAG lasern för viss pigmenterade huförändringar med mycket gott resultat.
Allt detta med laser är en hel vetenskap och kan inte fullständigt kortfattat beskrivas.

Fractional-laser

Denna lasertyp har istället för en laserstråle 200 små små laserstrålar på en yta stor som en tumnagel. Det kalals för fraktionerad laser, därav namnet Fractional. Denna lasertyp är utmärkt för många olika typer av hudpigmenteringar

Starlux IPL

Detta är egentligen ingen laser utan IPL betyder Intensiv Pulsat Ljus: Laser betyder att man arbetar med en specifik våglängd men det intensivpulsade ljuset består av flera våglänger.

Starlux IPL används för att ta bort små och ytliga lentigo. och fräknefläckar:
Större och utbredda lentiog är bättre att ta bort med kodioxidlaser i synnerhet i ansiktet.
Lentigo är dock även vanliga på handryggar och där ger en behandling med koldioxidlaser ofta ett mörkrött ärr som kan ta lång tid innan det försvinner. När man tar bort lentigo med IPL så mörknar fläckarna först ett par dagar innan de “fjällar” bort från hudytan. Det kan iblnad se ut som om man fått kaffsump i ansiktet. Men bli inte orolig, det betyder bra att behandlingen haft gott resultat.

Många personer kallar alla typer av hudförändringar för leverfläck eller födelsemärke. Det är dock endast en viss del av alla hudförändringar som är födelsemärken eller leverfläckar, det finns många olika andra typer. Det medicinskt latinska begreppet för födelsemärke är naevi eller nevus.

När Din läkare sedan undersöker Din hudförändring så kan man se att det  finns sedan leverfläckar och födelsemärken som är helt godartade, de som är misstänkt elakartade på utseendet och de som är klart utseendemässigt cancerfläckar. Se två sistnämnda skall alltid skäras bort och skickas på medicinsk analys, sk PAD. Samt de hudförändringar som inte är leverfläckar och fördelsemärken utan av en helt annan typ som med fördel kan tas bort med laser.

Se film om borttagning av hudförändringar med laser