Hudbristningar (striae)

Hudbristningar har många namn. Striae. Stretchmarks. Vad vi menar är de vita eller ljusröda bristningarna som oftast sitter på höfterna eller magen.

Varför får man dem?

Hudbristningar kommer ofta under puberteten då man hastigt går upp i vikt. Detta i kombination med den hormonomställning i kroppen gör att vissa peresoner lättare än andra utvecklar dessa hudbristningar.

Det är dock inte bara under puberteten de uppkommer. Även graviditet, då magen växer rejält i omfång på bara några månader är ofta en orsak till att man ser striae uppkomma. Även viktuppgång och viktnedgång i andra skeden av livet predisponerar för uppkomsten.
Medicinering som påverkar hudens kollagenproduktion som exempelvis cortisonbehandling kan också vara orsak till att de bildas. Alla får dock inte bristningar utan det är bara en del som får detta och varför det är så känner man inte till.

Varför får olika personer olika mycket?

Det känner man inte heller till. Ofta är det dock på samma person relativt liksidigt på vänster och högersida även om avvikelser kan förekomma.

Hur bildas hudbristningar?

Det är i dermis, dvs mellanlagret i huden som bristningarna uppkommer. Dermis byggs upp av elastin och kollagen, vävnad som har en stödjefunktion i huden. Cellerna i dermis heter fibroblaster och det är just dessa celler som hela tiden bildar kollagen och elastin.Det sker hela tiden en nyproduktion av kollagen och elastin eftersom kroppen hela tiden bryter ner just kollagenet pch elastinet.

Det är detta lager som svarar för hudens elasticitet, hudens spänst och form. När man får bristningar så påverkas just dessa kollagen och elastinfibrer. De utsätts för kraftig översträckning och brister, just därav kommer namnet bristningar. Även läkemedel typ cortison kan förhindra hudens fibroblaster att bilda just kollagen och elastin.

Huden får minskat stöd eftersom den inte har lika mycket kollagen och den brister lättare.
När huden sträcks blir den alltså tunnare och bristningar uppkommer lättare. Om huden utsättsför mer sträckning än vad den tål så brister den. Under graviditet så finns det siffror på att mellan 75 – 90 % får bristningar.

Får både kvinnor och män bristningar?

Ja, det förekommer hos båda könen, även om kvinnor verkar mer predisponerade än män. Förmodligen är det hormonella faktorer som ligger bakom denna könsskillnad.

Kan jag göra någor för att förebygga så jag slipper få bristningar?

Det är inte så enkelt att förebygga bristningar. Många faktorer är svåra för att inte säga omöjliga att råda över:

– Genetiska faktorer
– Hormonförändringar
– Läkemedel som cortison

Vissa faktorer går att påverka:

– Kost
– Motion

Hur ser striae ut?

Bristningarna ser först ut som tunna röda streck och blir allt bredare i samband med viktökningen. Färgen kan skifta från rosarött, rött till ljuslila och mörklila. Med tiden försvinner dock färgen alltmer, och de blir vita, gråvita eller grå streck. Även hudens struktur påverkas, huden kan bli lite insjunken, eller upphöjd och får ibland ett glasartat eller geleliknande utseende.

Var sitter de?

Typiska lokalisationer är:

– Buken
– Mage
– Höfter
– Flanker
– Bröst
– Rumpa
– Låren

Hur får jag bort mina bristningar?

Det har tidigare funnits många olika metoder och försök att ta bort striae. Vissa helt utan effekt andra med mycket måttligt resultat.

Exempel på vad som provats utan tillräckligt bra resultat är:

Hudkrämer (de kommer inte ner till dermis där problemet finns)

Kirurgisk dermabrasio (man skalar kirugiskt bort huden vilket är smärtsamt och ger oftast ärr)

Bukplastik (tar bort huden, men man får även ärr)

Nu finns Fractional-laser

Den första lasermetod som fått FDA godkännande och som i många studier bevisat att den både är effektiv, dvs ger synbara resultat, men även är ofarlig.

Vad får jag för resultat efter Fractional-laser?

Lasern reducerar, vilket betyder att den minskar utseendet, på Dina striae. De blir mindre synliga, huden får ett jämnare utseende och ser bättre ut. Både färgen förbättras samt hudtexturen. Med hudtextur menar man hudteckningen med Din hudstruktur. Missfärgningen blir mindre framträdande. Det glasartade utseendet reduceras. Din hud ser hälsosammare och friskare ut. Hudens kollagen och elastin nybildas och gör att huden återfår sin spänst.

Hur fungerar det?

Laserljuset åstadkommer en nybildning av hud genom att lasern gör små mikroskopiska punkter där det nybildas hud som inte är ärrig. Dessa små punkter är inte synliga för blotta ögat utan endast i mikroskop.

Gör behandlingen ont?

Det känns som varma stick i huden. Vi behandlar en yta som är lika stor som en tumnagel åt gången sedan flyttar vi laserprismat till nästa punkt. Det hettar till i huden vid varje laserpuls, men de allra flesta upplever ingen smärta.

Blir huden sårig?

Efteråt kan huden bli lite upphöjd och lätt rosafärgad i ett par dagar. Men inget riktigt sår. Inget förband eller plåster behövs men du kan om du önskar ha ett lätt förband över det behandlade stället. Du kan fjälla eller liksom “ömsa skinn” efter ett par dagar där vi behandlat. Det beror på att det är ny hud som bildas och som stöter bort den gamla.

Försvinner mina bristningar helt?

Laserljuset reducerar Dina bristningar. En del försvinner helt utan att man ens ser var de suttit, vissa  försvinner nästan helt, man kan bara ana en lätt kontur över var de funnits. Andra bristningar reducerar vi till mycket stor del. Exakt vilket resultat vi kan åstadkomma på just Dig kan vi omöjligen garantera i förväg. Det är så olika mellan olika personer så vi kan inte veta hur just den ena eller andra patientens resultat blir. Dessutom kan det vara skillnad i resultat på samma person mellan olika delar på kroppen. Det kan beror på att vissa hudbristningar är djupare än andra eller andra faktorer.

Hur många behandlingar behövs?

Antalet behandlingar kan också variera mellan olika personer. Tre behandlingar är det vanligaste, men vissa blir betydligt förbättrade på en gång. Hos andra kan vi behöva göra sex behandlingar eller mer för att uppnå samma resultat.

minska hudbristning
Exempelbilder på före och efter med Fractionallaser