Födelsemärken

Olika typer av hudförändringar

Födelsmärken och leverfläckar

I dagligt tal kallas många olika hudförändingar för födelsemärke. I medinskt språkbruk använder man benämningen “naevi” vilket innebär att det är en hudförändring som kan bli hudcancer av typen malignt melanom och skall man ta bort en sådan hudförändring så skall den alltid skäras bort kirurgiskt och skickas på mikroskopisk analys, sk PAD ( Patologisk Anatomisk Diagnos). Analys kan oftast inte göras om man tar bort födelsemärket med laser, varför laserborttagning av födelsemärken som kan riskera att utvecklas till malignt melanom inte skall göras. Detta är Socialstyrelsens rekommendationer som vi följer.

Det våra patiener kallar för födelsemärken är alltså oftast inte riktiga födelsemärken ur medicinsk synvinkel utan många andra typer av hudförändringar. Den korrekta medicinska benämningen på dessa förändringar kan vara exempelvis “seborroisk keratos”, “lentigo”, “fibrom” eller “hemangiom” och “histiocytom”. Givetvis så kan man inte utan medicinsk utbildning och kunskap bedöma dessa olika hudförändringar så det är därför det hos oss alltid behövs en läkare för att ställa diagnos innan vi bestämmer behandling.

Seborroisk keratos

Detta är en hudförändring som kan vara ganska lik ett födelsemärke, men som till skillnad från denna aldrig kan bli cancer. De sitter över hela kroppen, är ofta skrovliga på ytan och missprydande. Dessa kan man med fördel ta bort med laser efter det så inte alls blöder vid behandlingen. Dessa hudförändringar har en tendens att bli fler och fler ju äldre man blir och kallas därför ofta “kärringvårtor”.

seborisk keratos

Lentigo

Även denna hudförändring kan vara ganska lik ett födelsemärke. Det är en ytlig hudpigmentering som ofta stimuleras av solen och sitter ofta på solbelysta ställen i ansiktet såsom tinningarna men kan finnas över hela kroppen. De är oftast släta på ytan och kan vara lite ojämna i formen. Kan ofta också benämnas “cafe au lait” fläck. Men även fräknar är en sorts form av lentigo.

Dessa lyfts enkelt bort med laser utan att efterlämna ärr. Eftersom de sitter så ytligt kan man med fördel ta bort de med laser så att det inte alls blöder vid behandlingen. Dessa hudförändringar har en tendens att bli fler och fler ju äldre man blir och kallas därför ofta “kärringvårtor”.

Hudförändring lentigo

Fibrom

Fibrom, som är en bindvävs knuta, är en  vanlig och ofta missprydande hudförändring. Den är mycket vanlig och speciellt i ansiktet men kan finnas på hela kroppen. Fibrom kännetecknas av att den är hudfärgad och sticker upp på hudytan. Bindvävsknutan kan ibland ha ett litet hårstrå i sig och kallas då ofta för skäggvårta, speciellt om den sitter i ansiktet. Fibrom kan även kallas “skintags” dvs hudflik och sitter då ofta i armhålor, nacke och på överkroppen

Fibrom lämpar sig utmärkt att ta bort med laser. Vi förångar då bort denna jäms med hudytan. I ansiktet är laser klart att föredra framför att skära bort ett fibrom som då alltid lämnar ett ärr efter sig. När vi har tagit bort ett fibrom med laser i ansktet så syns det oftast inte ens var den suttit.

Vi vill dock aldrig när vi tar bort den göra en grop vid behandligen. Ibland kan fibromet sitta även underhudytan som typ ett isberg, som finns även på djupet. Det kan därför behövas att göra en justeringsbehandling efter ca 2 månader. Denna justering bör inte ske innan dess eftersom man inte bör göra en ny laserbehandling för tätt inpå den första.

Fibrom är en hudförändring som är ovanlig före 30 års ålder. När man tagit bort ett fibrom i ansiktet så syns det oftast inte var den suttit, men på kroppen kan man flera månader efteråt ana ett ljusare märke.

fibrom haka

Hemangiom

Detta är en blodkärlsknuta (kärlknuta eller smultronmärke) som är mest vanlig på kroppen samt på läpparna. De är ljusröda eller mörkröda till färgen och sticker ofta upp över hudytan. De på läpparna sitter vanligen djupare och är som regel större än de hemangiom vi har på kroppen. De utvecklas inte till hudcancer.

Hemangiom är utmärkta att ta bort med laser, i synnerhet de som sitter på läpparna. Ofta ser man efer en laserbehandling inte ens var hemagiomet suttit. På kroppen är de vanliga främst på överkroppen och kan vara många till antalet. Storleksmässigt är de oftast ett par millimeter stora.

Histiocytom

Detta är en knuta som kan vara lite brunfärgad och kännas ganska hård. Den är mest vanlig på kroppen och då i synnerhet på benen. Det är inte helt ovanligt att den kan klia ganska rejält ibland. Brukar inte vara många till antalet utan en eller två eller eventuellt tre som mest.

En vanlig orsak till denna anses vara ett insektsbett som kroppen reagerat på med en ärrbildning och då har denna missfärgade knuta utvecklats. Den sitter vanligen mer på djupet än ovan hudytan. Det är inte alls bra att ta bort histiocytom med laser utan dessa bör skäras bort om man överhuvudtaget vill ha bort dem. Risken när man skär är alltid att det bildas ett ärr och det kan ofta bli kosmetiskt fult speciellt på armar och ben där huden är stram.

Pigmenterade hudförändringar

Är ett samlingsnamn för alla hudförändringar som är mer eller mindre brunfärgade. Hit hör alltså alla typer av leverfläckar och födelsemärken, men även lentigo, seborroisk keratos och vissa histiocytom.

Malignt melanom

Har sedan länge varit den cancerform som ökat mest. Den utgår oftast från ett befintligt födelsemärke som förändras så att det utvecklas till ett malignt melanom. Det är därför man skall vara observant på just förändringar i födelsemärken, såsom att de växer i storlek, börjar blöda eller klia eller beter sig annorlunda. Allt detta är varningssignaler.
Ofta brukar man notera att födelsemärket förändras så att det blir ojämnt pigmenterat, det växer i storlek, blir svartare än vad det varit eller börjar klia eller på annat sätt bete sig som det inte gjort förut. Det är just denna förändring du skall vara särskilt observant på.
Bästa behandlingen för malignt melanom är att ta bort en fläck i god tid innan den hunnit bli “farlig”, dvs innan den utvecklats till ett malignt melanom eller något av dess förstadier.

Födelsmärken av denna sort skall ALDRIG tas bort med laser utan födelsemärket skickas på analys. Ibland får vi då  till svar att det är “ dysplasi”. Detta innebär en oro i cellbilden på födesemärket och att det hade haft en större risk än annars om det hade fått sitta kvar att utvecklas till ett malignt melanom.

Födelsemärken “naevi” och leverfläckar

Det vanligaste är dock att födelsemärken är helt ofarliga och kan sitta kvar. Men du bör vara observant på just förändringar. Alla födelsemärken kan inte skäras bort, dessutom får man bara en massa ärr helt i onödan. Leverfläckar är ur medicinsk synpunkt detsamma som födelemärken och hanteras och bedöms på samma sätt.

Metoder att ta bort hudförändringar och födelsemärken

Kirurgi

Innebär att man skär bort hudförändringen. Ofta så skickas den då samtidigt på mikroskopisk analys. Det vanligaste är att man sätter några stygn i huden efter ingreppet. Medicinskt namn för stygn är sutur. Stygn i ansiktet bör tas bort efter 5-7 dagar för bästa kosmetiska resultat.

Det finns suturmaterial (dvs materialet i tråden ) som försvinner själv, men oftast tar det 3 veckor eller mer och denna typ av sutur lämpar sig därför inte vid ansiktskirurgi. Stygn på kroppen bör sitta 12-14 dagar lite beroende på hur stor påfrestning huden utsätts för. Ju tidigare man tar stygnen ju snyggare blir läkningen, men tar man stygnen för tidigt kan dock såret spricka upp och det blir istället betydligt fulare kosmetiskt resultat. Kirurgi används för riktiga födelsemärken, naevi, med medicinskt språk och histiocytom.

Laser

Olika typer av lasermaskiner används för olika typer av hudförändringar. Nedan är de vanligaste lasermaskinerna vi använder för hudförändringar.

Koldioxidlaser

Kallas även CO2-laser. Är uppkallad efter koldioxidgasen som används för att ge ett ljus på en våglängd av 10600 nm. Detta ljus karakteriseras av att det dels är osynligt för ögat dels skär bort och förångar bort vävnad. Vävnaden går bokstavligt talat upp i rök. Det blidas också rök vid behandlingen varför man måste ansvända utsug för röken.

Eftersom ljuset inte syns för blotta ögat så använder man ett riktljus som är rött, dvs en liten röd ljusstråle (helium-neon, samma ljus som i laserpointer). Ljuset talar om för din läkare var ljusstrålen hamnar. Det här ljuset kan vara mycket starkt och kan användas inom industrin för att skära i stål.

Vi använder dock inte lika starka inställningar. Men såväl din läkare som Du måste använda skyddsglasögon vid behandlingen. Denna lasertyp använder vi när vi vill förånga och skära bort hudförändringar typ fibrom, skintags men även seborrosisk keratos. Vissa lentiogoförändringar är dessutom utmärkta att ta bort med koldioxidlaser.

YAGlaser

Denna lasertyp använder YAG som medium för att ta få fram ljusstrålen som har en våglängd på 1064 nm, alltså betydligt kortare än koldioxidlasern. Detta ljus kan inte skära i hudytan istället arbetar den på djupet. Verkningsmekanismen består i att den värmen upp valda delar av huden. Det som värms upp är framförallt det som är mörkt eller mörkrött. Hit hör blodnystan och blodkärl, som vid hemangiom (blodkärlsknutor). Men även tatueringar innehåller ju mörkt pigment. Det finns dock YAG laser av två olika typer dels longpulsad och dels kortpulsad (Qswitch).

Den första, den långpulsade använder vi för hemangiomen och den kortpulsade för tatueringar. Skulle man använda den långpulsade för att ta bort tatueringar skulle man riskera vävnadsskada och ärrbildning.  Däremot kan man använda den kortpulsade Qswitch TAG lasern för viss pigmenterade hudförändringar med mycket gott resultat. Allt detta med laser är en hel vetenskap och kan inte fullständigt kortfattat beskrivas.

Starlux IPL

Detta är egentligen ingen laser utan IPL betyder Intensiv Pulsat Ljus. Laser betyder att man arbetar med en specifik våglängd men det intensivpulsade ljuset består av flera våglänger.

Starlux IPL används för att ta bort små och ytliga lentigo och fräknefläckar. Större och utbredda lentigo är bättre att ta bort med kodioxidlaser, i synnerhet i ansiktet. Lentigo är dock även vanliga på handryggar och där ger en behandling med koldioxidlaser ofta ett mörkrött ärr som kan ta lång tid innan det försvinner.

När man tar bort lentigo med IPL så mörknar fläckarna först ett par dagar innan de “fjällar” bort från hudytan. Det kan ibland se ut som om man fått kaffesump i ansiktet. Men bli inte orolig, det betyder bra att behandlingen haft gott resultat.