Ärr

Kan jag ta bort mina ärr med laser?

De flesta ärr i ansiktet och på kroppen går att behandla med någon av våra många olika metoder för ärrbehandling. Den bästa och effektivaste metoden för att ta bort eller reducera ärr och göra de mindre synliga är Fractionallaser.

Genom att denna teknik kom så har det skett en stor utveckling och man får betydligt bättre resultat än tidigare. Det är dock inte alla ärr som går att ta bort helt med laser. Ibland så kan man oftast inte ta bort ärr helt utan bara reducera det, dvs göra så att de syns mindre.

Ärr kan uppkomma på många olika sätt

Ärr kan vara efter olyckor, trauma eller efter operationer, operationsärr. Vissa ärr uppstår efter acne, och kan förekomma såväl i ansiktet som på kroppen då framförallt på axlar och skuldror. En del ärr kan vara självförvållade såsom vid suicidförsök, såsom skärskadeärr på armar.
Läs mer om skärskadeärr

Har det någon betydelse var på kroppen ärren sitter?

För olika typer av ärr och för olika delar av kroppen så använder man med fördel Fractionallaser. Oftast är ärr i ansiket faktiskt lättare att reducera även om man kanske naturligt skulle tro att ärr på kroppen är enklare att bli av med. Ärr i ansiktet som efter tex acne kan förutom att behandlas med Fractional även behandlas med Thermage (Thermacool). Läs mer om Thermage.

Ett ärr kan ha olika ålder

Ärren kan vara nya eller många år gamla.

Ett alldeles färskt ärr är oftast rosa rött till färgen och upphöjt. Den röda färgen beror på aktivitet i kroppens egna läkningsceller som heter fibroblaster och som är mycket kärlrika och därvid ger den röda färgen. Dessa läkningsceller är som mest aktiva upp till ungefär två månader då också ärret är som rödast och mest upphöjt. Därefter brukar det successivt blekna även om det kan ta olika lång tid för olika sorters ärr och för olika delar på kroppen. Det finns också en skillnad olika individer emellan, hos vissa människor tar detta längre tid. Men ett år eller mer är inte ovanligt.

Sedan är ärret den första tiden ofta upphöjt. Det är också dessa läkningsceller, fibroblaster, som svarar för detta. Med tiden så blir oftast ett ärr mindre upphöjt och det mjuknar även över tid.

Det finns små och stora ärr

En del ärr är små, andra är mycket utbredda. Det beror på ärrets orsak. En liten sårskada ger ett mindre ärr än exempelvis en större brännskada som kan täcka flera handflators yta. Det är ett vanligt sätt att mäta yta på kroppen genom att ange storleken i handflatemått. Olika stora ärr kräver förstås olika behandlingar, olika metoder, olika lång behandlingstid och ger olika slutresultat.

Ärr har också olika utseende

Vissa ärr är upphöjda, eller rodnade, andra som olika typer av gropar.
Man brukar när det gäller ärr, speciellt acneärr, ofta beskriva dem som
—  riksgrynsstora
—  thumbprintsärr (ser ut som tumavtryck)
—  icepicksärr, litet djupt hål
—  det finns ärr som är strama mot underliggande hud
—  de som är  helt mjuka och lättrörliga till underliggande hud och vävnad

Vad är en keloid?

Det är en medfödd tendens (finns hos en person på tusen ungefär) att kroppen läker alla sår med oftast fula, röda och upphöjda ärr och som regel också är besvärande med mycket klåda.

Alla ärr som beskrivits ovan är lite röda och upphöjda i början, så man kan inte skilja ett vanligt ärr från en keloid förrän det gått en viss tid och man ser att ärret inte tappar färgen och mjuknar som det oftast gör. Det finns då misstanke på att man utvecklat en keloid.

Man bör dock skilja keloiden från ett hypertrofiskt ärr som också har en uttalad rodnad och upphöjdhet. Det hyperrofiska ärret finns bara där såret satt medan keloiden breder ut sig utanför ärrets ursprungliga område. Man vet att om man kirurgiskt försöker skära bort en keloid så blir det bara ett ännu fulare och större ärr.

Laserbehandling har tyvärr inte heller visat sig efffektiv, det är endast mindre än hälften av dessa ärr som kan förbättras av laser. Man vet att risken att bilda keloider är störst  från naveln till halsen. I ansiktet är det mycket sällsynt. Men den som har stora tendenser att få keloider kan även få keloid i exempelvis örsnibbar efter håltagning. Det blir då stora svullander stora som en hasselnöt och är givetvis mycket besvärande. Det finns andra metoder som kan förbättra keloider bla cortisoninjektioner och en del nya, lovande tekniker.

Vad är bästa metoden för ärr efter skador och olyckor?

Dessa ärr kan var mycket olika både till djup och utbredning. Ofta så har det visat sig att Fractionallaser är mycket bra för att ta bort denna typ av ärr eller i alla fall göra så att de syns betydligt mindre.

Fractionallaser

Nu behöver Du inte ha dina ärr lika synliga längre. Fractionallaser är en väldokumenterad och FDA godkänd lasermetod. Den är sällsynt effektiv för att effektivt reducera eller ta bort ärr.

FDA godkänd metod innebär att den både har dokumenterat resultat på behandlingen, dvs man reducerar eller tar helt bort Dina ärr, samt att metoden inte är farlig, dvs den är inte cancerbildande eller liknande. Vi använder endast godkända, säkra metoder på kliniken, allt för din säkerhet.

behandla ärr
Exempel på före och efter behandling med Fractionallaser

Gör behandlingen ont?

Det känns som varma stick i huden. Vi behandlar en yta som är lika stor som en tumnagel åt gången sedan flyttar vi laserprismat till nästa punkt. Det hettar till i huden vid varje laserpuls, men de allra flesta upplever ingen smärta.

Blir huden sårig?

Efteråt kan huden bli lite upphöjd och lätt rosafärgad i ett par dagar men inget riktigt sår. Inget förband eller plåster behövs men du kan om du önskar ha ett lätt förband över det behandlade stället. Du kan fjälla eller liksom “ömsa skinn” efter ett par dagar där vi behandlat. Det beror på att det är ny hud som bildas och som stöter bort den gamla.

Försvinner mina ärr helt?

Laserljuset reducerar Dina ärr. En del ärr försvinner helt utan att man ens sett var de suttit, vissa är försvinner nästan helt, man kan bara ana en lätt kontur över var de funnits. Andra ärr reducerar vi till mycket stor del. Exakt vilket resultat vi kan åstadkomma på just Dig kan vi omöjligen garantera i förväg. Ärr är så olika mellan olika personer så vi kan inte veta hur just den ena eller andra patientens resultat blir. Dessutom kan det vara skillnad i resultat på samma person mellan olika ärr. Det kan beror på att vissa ärr är djupare än andra eller fakorer som vi inte känner till.

Hur många behandlingar behövs?

Antalet behandlingar kan också variera mellan olika personer. Tre behandlingar är det vanligaste, men vissa blir betydligt förbättrade på en gång. Hos andra kan vi behöva göra sex behandlingar eller mer för att uppnå samma resultat.

Hur är det med operationsärr, går de att ta bort med laser?

De sitter oftast genom alla hudlagren och kan vara svårbehandlade. Mycket beror på var på kroppen de sitter. Rent generellt så är ärr efter bukkiurgi svårare att behandla än ärr på extremiteter, armar och ben.

Kan mangöra något åt ärr som är gropar?

Ja dessa ärr går bla att fylla ut med Restylane. Är det ett mjukt ärr brukar det kunna bli ganska fint.

Hur kan jag få reda på om ett ärr går att ta bort med laser?

För att kunna rekommendera den bästa behandlingsmetoden för just Dig och Ditt ärr så behöver vi se Dig “live” vid en konsultation. Det går inte att avgöra utan att vi sett och undersökt Ditt ärr.

Vilken laser är bäst för behandla ärr?

Med ny teknik såsom Fractionallaser så har vi i dagens läge sett mycket goda resultat på många ärr. Laserljuset borrar små mikroskopiska hål i huden som inte är synliga för blotta ögat, sedan läker det in ny, fin och oftast slätare ärrfri hud i detta område. Vi har sett patienter med helt fantastiska resultat.

En del ärr försvinner mycket bra på någon enstaka behandling medan andra ärr kan behöva flera behandlingar.

Det finns även andra metoder att behandla ärr med:

–Fractionallaser eller Fraxel
–Koldioxidlaser
–Ultrapulslaser
–Erbiumlaser
–YAG laser
–IPL teknik
–utfyllnad med fillers
–hudslipning med Microdermabrasio
–kemisk peeling
–kirurgisk operation

Går ärret bort helt och hållet?

Vi pratar aldrig i termer om att ta bort ärr utan att reducera ärr. Visserligen trollas en del ärr bort utan att synas, en del ärr syns knappt inte alls, en del ärr efterlämnar skuggor. Andra ärr kan vara mer eller mindre synliga efter behandling. En del ärr påverkas dessvärre inte alls av att försöker behandla dem. Det är ovanligt men det förekommer.

Vad får jag för garanti på resultatet?

Det finns ingen metod som helt kan ta bort alla ärr utan man erhåller en varierande grad av förbättring. Hur stor denna förbättring blir är mycket individuell och beror till stor dels på ärrens stramhet och att olika personer svarar bra på olika behandlingar. Vi kan aldrig i förväg garantera ett visst resultat på en behandling.

Se film om behandling av acneärr och övriga ärr