Acneärr

Olika typer av acnenärr

Gropar

Ärr efter acne kan vara dels gropar och fördjupningar. Groparna kan vara platta och utsträckta sk Thumbprints, som tumavtryck i storlek. Men de kan också vara mindre, typ risgrynsstora och djupare (kallas ofta “icepicks”. Man kan också ha en blandning av både djupa och platta ärr.

Knölar

Knölarna, som kallas böldacne, kan dels synas på ytan men det finns också djupt liggande knölar som nästan inte syns men som känns mycket tydligt eller bara syns i släpljus (dvs när ljuset kommer i från sidan eller i olika belysning).

Rodnader

Akneärr kan också vara av typen rodnader. Detta brukar vara i det första stadiet efter den akuta aknen som håller på att läka. Rodnaden försvinner efter en tid, men denna tid kan vara mycket individuell och det kan i enstaka fall ta flera år. Ofta förvärras den hela tiden av nya akuta lesioner som dyker upp.

Kosmetiskt kamoflage

Acneärr är oftast svåra att dölja kosmetiskt. En rodnad går att dölja med make-up, men en grop går inte att dölja. För att dölja rodnader används maeup som går i grönton. Det är komplementfärgen till rött, och neutraliserar rodnaden. Ofta kan huden då få ett grått utseende och man får ovanpå detta första gröna lager då lägga på en hudfärgad ton för bästa slutresultat.

Behandling och resultat

Kan jag få bort mina akneärr helt?

Många personer är otroligt angelägna att bli av med sin ärr helt så att inga ärr syns. Tyvärr kan inte ärr så enkelt tas bort helt utan man får nöja sig med mer eller mindre grad av reduktion.

Med den nya avancerade metoderna, av typen Fractionallaser så kan man många gånger få mycket nöjda patienter. Resultatet är dock mycket individuellt och man kan därför inte i förväg lämna några garantier för hur det exakt kommer att bli efter behandling. Dessutom kan ofta behandlingen upprepas för att successivt få en slätare och finare hud.

Olika metoder att behandla acneärr

Det finns två effektiva metoder att reducera dessa acne ärr. Dels Fractionallaser som gör små fina för ögat ej synliga hål i huden och som läker med ny slätare hud.
Läs mer om Fractionallaser

Dels den nya metoden Thermage. Här görs ingen slipning av huden utan bara en uppstramning av huden.
Läs mer om Thermage

Vad får jag för garanti på resultatet?

Det finns ingen metod som helt kan ta bort alla akneärr utan man erhåller en varierande grad av förbättring. Hur stor denna förbättring blir är mycket individuell och beror till stor dels på ärrens stramhet och att olika personer svarar bra på olika behandlingar.Man har sett 60-70% förbättringar vid dessa behandlingar på acneärren, men det kan i enskilda fall även vara mindre effekt. Vi kan aldrig i förväg garantera ett visst resultat på en behandling.

Se film om behandling av acneärr med Fractionallaser